2016/17 Winter Pools
Dukes (17)Emperors (16)Battlers (19)
1Raja D*
CZ*Sundar*
2Deepak (vc)
Teja+ (vc)
Kranthi (vc)
3Raja Singh+
Shivaji+
4Sumanth +CJ+Saketh+
5SinghaSachinVijay
6SahooRachitAjay MS
7BantuKedarMuddasar
8Akshay
Sanjeev
9PremAkhilShiva Rai
10VivekGauthamAjay Sampath
11NaveenDurgarajAvinash
12AmitSourabh+Vamsi
13Pritam+PavanHarish
14NitinMinar+Usher
15Siddharth+NanditSrini
16SakthiGopiRohith
17RamAnandArun
18
SahuJagdeep
19

Prudhvi
5 gamesOrange - Low availability

Less than 5 gamesPink - super low availability