Archived Player List and Stats (2002-2008)

# Name
1 Abhishek A
2 Abhishek S
3 Abhishek Vikas
4 Adhiraj Adhiraj
5 Adnan A
6 Akshay Roy
7 Amit Talekar
8 Anil K
9 Ankur Jain
10 Anuj Patel
11 Anupam Gupta
12 Anurag Chaudhary
13 Anwar Mangal Khan
14 Arsh Buch
15 Arun
16 Arup Aditya
17 Arvind Rupakula
18 Ashish Silodia
19 Bharath Patil
20 Bhavik Vasa
21 Bikram Saha
22 Chandra Kasarabada
23 Chandra Yeleshwarapu
24 Deep S
25 Dhirender Rathi
26 Dinesh K
27 Gagandeep Singh
28 Girish M
29 Govind x
30 Gurav Gurav
31 Gurmeet Pental
32 Hassan Shah
33 Hemant M
34 Imran Hirani
35 Irfana Khan
36 Jaya Prakash
37 Kalyan Ganesh
38 Kamesh Malla
39 Kapil T
40 Kareemuddin Ahmed
41 Khybar Mangal Khan
42 Kiran kumar Samineni
43 Kiran Paruchuri
44 Kishore Reddy
45 Krishnan Chellakarai
46 Lalji Singh
47 Mahesh SB
48 Mallikarjun Reddy Adamala
49 Mandar Jadhav
50 Masi Mohammed
51 Masood S
52 Mayank Narbar
53 Mujeeb A
54 Mukur Mankad
55 Munish Mehta
56 Murali Pindiproli
57 Mustaba hamid
58 Nagraj Merala
59 Neeraj Srivastava
60 Nishanth
61 Nitin Patlola
62 Pasha Mohammed
63 Pavan Vedere
64 Prabal K
65 Pradeep Damera
66 Pradeep Sharma
67 Pradhan Pattanayak
68 Praful Kaul
69 Pranab Kumar
70 Pranay S
71 Prashant Arora
72 Praveen Koka
73 Praveen Reddy Kethi
74 Praveen Tomar
75 Pravin Balakrishnan
76 Preetam K
77 Premchand
78 Prudhvi
79 Puru chip
80 Raghu V
81 Raja Gobi
82 Rajeev Kasarabada
83 Rajesh Koul
84 Raju Nadimpalli Kasi
85 Rakesh Iyer
86 Rakesh K
87 Ramesh Mandalapu
88 Ramu Bobba
89 Ranga Kurmapu
90 Ravi Chamarthy
91 Ravi Tiruveedhula
92 Renga Gopalan
93 Rohit S
94 Saad Khan
95 Sameer Tomar
96 Sampath
97 Sandeep Chahal
98 Sandeep Dhar
99 Sandeep Kesiraju
100 Sandeep Malik
101 Sanjeev Kasarabada
102 Sanjib Sen
103 Sashi R
104 Satish Dalal
105 Satish G
106 Satish Inuganti
107 Satish Padala
108 Senthil Arthanari
109 Senthilkumar Murugesan
110 Shafiq Khan
111 Shashi B
112 Shashikant Rai
113 Sher Ali
114 Shiva Vashist
115 Sridhar Reddi
116 Sridharan Madabhushanam
117 Srikanth Nadendla
119 Srinivas Kundam
120 Srinivas Reddy Kolli
121 Sriram V
122 Srivatsa Radhakrishana
123 Subrot S
124 Sunil Gandrathi
125 Sunil Tomar
126 Suresh Haridas
127 Suresh Reddy
128 Swamy K
129 Tariq A
130 Thyaga Vasudeva
131 Udayan Bhattacharya
132 Ummati Indus
133 Varun G
134 Vijay C
135 Vinay S
136 Vineet Bhan
137 Vinu Mukundan
138 Vishnumohan Das
139 Vivek Patel
140 Vivek Tomar
141 Waseem Ahmed
142 Zach Zadoo
Comments